CULTSTREAM – HUSRB / 1602/32/0039 Senćanska Umetnička kolonija 9. avgust 2018.

Segedinsko neprofitno Udruženje „Porta Novum” d.o.o. je u saradnji sa senćanskim Kulturno-obrazovnim centrom „Turzo Lajoš”, kao i sa lokalnom samoupravom opštine Kanjiža, u okviru prekograničnog IPA programa saradnje između Mađarske i Srbije započelo realizaciju zajedničkog stručnog projekta „Nova kultura vode” (CULTSTREAM – HUSRB / 1602/32/0039).

          Neposrednu prethodnicu projekta CULTSTREAM predstavljao je već realizovani  projekat CULTRAIL – „Kulturna putovanja po Segedinskoj i Subotičkoj regiji” (HUSRB / 1203/222/113), koji je postigao veliku stručnu aprobaciju. Cilj projekta CULTSTREAM pored prezervacije i daljeg razvića rezultata prethodnog projekta predstavlja augmentacija roborativne snage zavičaja i njegove privlačne snage, a posredstvom demonstriranja njenih postojećih vrednosti – ovoga puta prvenstveno onih prirodnih. U fokusu novog projekta nalazi se determinantna reka programskog područja – Tisa. Danas, u epohi globalnog zagrevanja, očuvanje rezervi pijaće vode, dezertifikacija plodnih površina i vremenski ekstremi postavljaju društvo našeg doba pred nove izazove, pa tako i one koji žive u ovoj regiji.

          Senćanska Umetnička kolonija biće realizovana u okviru zajedničkog stručnog projekta (CULTSTREAM – HUSRB / 1602/32/0039). Veliki akcenat stavljamo na novo interpretiranje hermeneutike kulturalnih polja koja gravitiraju oko ključnih reči „voda”, „Tisa”, „proticanje”. Reka Tisa oduvek je imala posebnu ulogu u životu umetničke kolonije, te se tako i ovoga puta nadamo u nastanak radikalno novih vizura. Tisa koja povezuje Segedin, Kanjižu i Sentu i kao konektivni rečni putni pravac ima istaknut značaj, te smo zbog toga mišljenja da pored vode kao glavne teme treba da pokušamo da dotaknemo, obradimo i protumačimo i sporednu temu označenu kongregativom „Putevi”.

     Umetnička kolonija se i sama nalazi u kontinualno nascedentnom stanju. Ona traži  svoju današnju formu, no za nju je ujedno važna i snažna tradicija umetničke kolonije. Upravo zbog toga bismo ove godine želeli da se priključimo jednom ranijem, tačnije pre 50 godina okončanom momentu. Petnaestoga juna 1968 bio je priređen hepening na Glavnom trgu. Na jednom velikom platnu zajednički su slikali Jožef Ač, Jožef Beneš, Valerija Guelmino, Pal Petrik, članovi Čurgoške omladinske umetničke kolonije (Mikloš Biro, Janoš Mađar, Tibor Petrik, Andraš Šiškovski, Šandor Terek, Ištvan Terek), dok su Oto Tolnai i Ištvan Domonkoš pak čitali svoja dela. Ogromno platno je datost, a pored njega i pitanje kako je i u kom je obliku u 2018. moguće i vredno njega popuniti uzajamno koegzistirajućim ili zajedničkim izražajnim sredstvima.

          Srdačno Vas pozivamo na ovogodišnju konferenciju za štampu koja će biti priređena u okviru projekta „CULTSTREAM or The New Culture of Water – CULTSTREAM ili Nova kultura vode”.

Mesto održavanja: Glavni trg (muzički paviljon) – Senta, Glavni trg br. 1

Datum održavanja: 9. avgust 2018.

Vreme održavanja: 17:30 časova

Umoljavamo Vas da nam potvrdu Vaše rešenosti o učešću telefonskim putem naznačite na brojeve +381611418907 ili +381648473040, odnosno na sledeće elektronske poštanske adrese: mandity.krisztina@gmail.com ili sluzba@tlkk.org.

U nadi Vašega odaziva na ovu invitaciju, a sa izrazima osobitog poštovanja,

Direktor Kulturno-obrazovnog centra „Turzo Lajoš”

Rihard Huđik

Ovaj događaj se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija. Za sadržaj manifestacije u celosti odgovara Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš”, i to se ni u kojim okolnostima ne može smatrati sadržajem koji odražava stav Evropske unije i/ili Upravljačkog tela ovog programa.

Obaveštavamo Vas da se na manifestaciji snimaju fotografije i/ili video snimci koji će biti javni.