Sajtóközlemény

A szegedi Porta Novum Nonprofit Kft. együttműködve a zentai Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központtal, valamint Magyarkanizsa Önkormányzatával a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében „A víz új kultúrája (CULTSTREAM – HUSRB/1602/32/0039)” címmel közös szakmai projekt megvalósításába kezdett.

A CULTSTREAM projekt közvetlen előzménye a 2013-ban megvalósult és nagy szakmai elismerést elért CULTRAIL – Kulturális utazások Szeged és Szabadka régiójában (HUSRB/1203/222/113) elnevezésű projekt. A CULTSTREAM projekt célja az előző projekt eredményeinek fenntartásán és továbbfejlesztésén túl a szülőföld megtartó erejének és turisztikai vonzerejének növelése a meglévő értékek – ezúttal elsősorban a természeti kincsek – felmutatása révén. Az új projekt fókuszában a programterület meghatározó folyója, a Tisza áll. Ma, a globális felmelegedés korszakában a Föld édesvízkészletének megóvása, a termőterületek elsivatagosodása, az időjárási szélsőségek új kihívások elé állítják korunk társadalmait, így a régióban élőket is.

A Zentai Művésztelep „A víz új kultúrája (CULTSTREAM – HUSRB/1602/32/0039)” című közös szakmai projekt keretében valósul meg. Nagy hangsúlyt fektetünk a víz, a Tisza, az áramlás kulcsszavak köré gravitáló kulturális mező jelentéselemeinek újszerű értelmezésére. A Tisza folyó mindig is különleges szerepet töltött be a művésztelep életében, most is radikálisan új szemléletű alkotások létrejöttében reménykedünk. A Tisza, amely összeköti Szegedet, Magyarkanizsát és Zentát, mint folyami összekötő útvonal is kiemelkedő jelentőségű, ezért úgy gondoltuk, hogy a víz mint főtéma mellett megpróbáljuk az Utak hívószóval jelölhető melléktémát is érinteni értelmezni, feldolgozni.

A művésztelep maga a folyamatos úton levés állapotában van. Keresi a mai formáját, ugyanakkor fontos számára az erős művésztelepi hagyomány. Éppen ezért idén egy korábbi, pontosan 50 éve zajlott mozzanatához szeretnénk kapcsolódni. 1968. június 15-én happeninget szerveztek a Fő téren. Ács József, Benes Jósef, Guelmino Valéria, Petrik Pál, a Csurgói Ifjúsági Művésztelep tagjai (Bíró Miklós, Magyar János, Petrik Tibor, Siskovszki András, Torok Sándor, Török István) közösen festettek egy hatalmas vászonra, Tolnai Ottó és Domonkos István pedig felolvastak műveikből. A hatalmas vászon adott, mellé pedig a kérdés, hogy 2018-ban hogyan, milyen formában lehetséges és érdemes azt egymás mellett létező vagy közös művészi kifejezőeszközökkel megtölteni.

Tisztelettel meghívjuk Önt a „CULTSTREAM or The New Culture of Water – CULTSTREAM, avagy a víz új kultúrája” című projekt keretében megvalósuló Zentai Művésztelep idei évi sajtónyilvános rendezvényére.

Helyszín: Fő tér (zenepavilon), 24400 Zenta, Fő tér 1.

Dátum: 2018. augusztus 09.

Időpont: 17:30 óra

Részvételi szándékáról kérjük szíves visszajelzését a +381611418907 vagy +381648473040 mobiltelefonszámra, illetve mandity.krisztina@gmail.com vagy sluzba@tlkk.org e-mail címre.

Megismételve meghívásunkat, tisztelettel üdvözli:

Hugyik Richárd,

a Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ igazgatója

Ez az esemény az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg az Interreg-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia által. Az esemény tartalmáért teljes mértékben a Thurzó Lajos Művelődési–Oktatási Központ vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy a programot Irányító Hatóságnak állásfoglalását tükröző tartalomnak.

Tájékoztatjuk, hogy az eseményen fotó és/vagy videó felvétel készül, melyek nyilvánosak lesznek.