Nova kultura vode (CULTSTREAM – HUSRB/1602/32/0039) XV Književnog festivala Zetna – 8–10. novembar 2018.

Nova kultura vode” (CULTSTREAM – HUSRB / 1602/32/0039)

Senta, Srbija, 8. novembar 2018. – Ovogodišnja konferencija za štampu XV Književnog festivala Zetna koji će biti realizovan u okviru projekta projekta „CULTSTREAM or The New Culture of Water – CULTSTREAM ili Nova kultura vode”, biće priređena u četvrtak, 8. novembra 2018. godine, u 18.00 časova u auli Zavoda za mađarsku kulturu Vojvodine.

Segedinsko neprofitno Udruženje „Porta Novum” d.o.o. je u saradnji sa senćanskim Kulturno-obrazovnim centrom „Turzo Lajoš”, kao i sa lokalnom samoupravom opštine Kanjiža, u okviru prekograničnog IPA programa saradnje između Mađarske i Srbije započelo realizaciju zajedničkog stručnog projekta „Nova kultura vode” (CULTSTREAM – HUSRB / 1602/32/0039).

Neposrednu prethodnicu projekta CULTSTREAM predstavljao je već realizovani projekat CULTRAIL – „Kulturna putovanja po Segedinskoj i Subotičkoj regiji” (HUSRB / 1203/222/113), koji je postigao veliku stručnu aprobaciju. Cilj projekta CULTSTREAM pored prezervacije i daljeg razvića rezultata prethodnog projekta predstavlja augmentacija roborativne snage zavičaja i njegove privlačne snage, a posredstvom demonstriranja njenih postojećih vrednosti – ovoga puta prvenstveno onih prirodnih. U fokusu novog projekta nalazi se determinantna reka programskog područja – Tisa. Danas, u epohi globalnog zagrevanja, očuvanje rezervi pijaće vode, dezertifikacija plodnih površina i vremenski ekstremi postavljaju društvo našeg doba pred nove izazove, pa tako i one koji žive u ovoj regiji.

Petnaesti Književni festival zEtna realizuje se u okviru zajedničkog stručnog projekta „CULTSTREAM- HUSRB / 1602/32/0039)”. On povlači paralele između atola i u donjem sektoru Tise danas već utonulih, muljem prekrivenih peščanih sprudova. Topos je Tuvalu, jedna od najmanjih država sveta, koja opstoji na devet ostrvaca, od kojih su pet atoli, a za očekivati je da će ga pod uticajem efekta staklene bašte u narednim decenijama potpuno prekriti voda. Tema daje mogućnost za promišljanja i razmenu mišljenja o promeni, prolaznim, infinitezimalnim vrednostima i strategijama za budućnost. Tokom jubilarne, petnaeste festivalske manifestacije, biće pokrenuta tri četvororučja uz učešće mađarskih i srpskih autora, a sa namerom formiranja poetskog ostrvskog arhipelaga, dve izložbe, tuce razgovora i muzički programi.

Drugog novembra ove godine u svoju drugu deceniju stupajući književni internet-magazin zEtna redovito organizuje svoj festival počev od 2004. godine. Od početka druge decenije ovog veka to čini u saradnji sa Zavodom za mađarsku kulturu Vojvodine i Kulturno-obrazovnim centrom „Turzo Lajoš”.

###

O programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Po principu „zajedničkog sistema upravljanja“ zemalja učesnica – Mađarske i Srbije, program finansira i podržava projekte saradnje organizacija iz Programske oblasti – okruga Čongrad (Csongrád) i Bač-Kiškun (Bács-Kiskun) u Mađarskoj i okruga Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji. Program pomaže razvoj i stabilnost pograničnog regiona, unapređuje opšti kvalitet života u njemu, omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve zemlje, neguje zajednički identitet, kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona i doprinosi njegovoj ekološkoj održivosti i sigurnosti.

Za više informacija, molimo posetite veb-sajt programa: www.interreg-ipa-husrb.com.

Kontakt:

CULTSTREAM or The New Culture of Water – CULTSTREAM ili Nova kultura vode

Rihard Huđik

Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš”

+381648473040

sluzba@tlkk.org

24400 Senta, Poštanska ulica br. 18.

U nadi Vašega odaziva na ovu invitaciju, a sa izrazima osobitog poštovanja,

Direktor Kulturno-obrazovnog centra „Turzo Lajoš”

Rihard Huđik

Ovaj događaj se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija. Za sadržaj manifestacije u celosti odgovara Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš”, i to se ni u kojim okolnostima ne može smatrati sadržajem koji odražava stav Evropske unije i/ili Upravljačkog tela ovog programa.

Obaveštavamo Vas da se na manifestaciji snimaju fotografije i/ili video snimci koji će biti javni.

CULTSTREAM – HUSRB / 1602/32/0039 Festival Cvetanja Tise 14-16 jun 2019

Nova kultura vode (CULTSTREAM –

HUSRB/1602/32/0039)

Senta, Srbija, 15. jun 2019. – Ovogodišnja inaugurativna konferencija za medije senćanskog Festivala Tisinog cveta koji će biti priređen u okviru projekta „CULTSTREAM or The New Culture of Water – CULTSTREAM, ili nova kultura vode” biće upriličena u subotu, 15. juna 2019, sa početkom u 17.30 časova na Maloj sceni Vinske ulice festivala (Senta, Ulica Stevana Sremca br. 9).

Segedinsko neprofitno Udruženje „Porta Novum” d.o.o. je u saradnji sa senćanskim Kulturno-obrazovnim centrom „Turzo Lajoš”, kao i sa lokalnom samoupravom opštine Kanjiža, u okviru prekograničnog IPA programa saradnje između Mađarske i Srbije započelo realizaciju zajedničkog stručnog projekta „Nova kultura vode” (CULTSTREAM – HUSRB / 1602/32/0039).

Senćanski Festival Tisinog cveta realizuje se u okviru zajedničkog stručnog projekta „Nova kultura vode” (CULTSTREAM – HUSRB / 1602/32/0039). Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš” pod pokroviteljstvom lokalne samouprave opštine Senta organizuje Festival Tisinog cveta u periodu od 14. do 16. juna.

Festival je priređen zarad skretanja pažnje na Tisu i njen živi svet, a sa posebnim naglaskom na svetski jedinstveni prirodni fenomen – cvetanje Tise. Trodnevni festival na radost više hiljada ljudi invocira na drvoredom kestenova ukrašenoj obali Tise raznovrsnu muzičku ponudu, koloritni kulturni program i gastronomske doživljaje.

O programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Po principu „zajedničkog sistema upravljanja“ zemalja učesnica – Mađarske i Srbije, program finansira i podržava projekte saradnje organizacija iz Programske oblasti – okruga Čongrad (Csongrád) i Bač-Kiškun (Bács-Kiskun) u Mađarskoj i okruga Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji.

Program pomaže razvoj i stabilnost pograničnog regiona, unapređuje opšti kvalitet života u njemu, omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve zemlje, neguje zajednički identitet, kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona i doprinosi njegovoj ekološkoj održivosti i sigurnosti.

Za više informacija, molimo Vas da posetite veb-sajt programa: www.interreg-ipa-husrb.com

Kontakt:

CULTSTREAM or The New Culture of Water – CULTSTREAM, ili nova kultura vode

Rihard Huđik

Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš”

+381648473040

sluzba@tlkk.org

24400, Senta, Poštanska 18.

PRAVNA NAPOMENA:

Ovaj dokument je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ovog dokumenta je isključiva odgovornost Kulturno-obrazovnog centra „Turzo Lajoš” i ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.

Nova kultura vode (CULTSTREAM – HUSRB/1602/32/0039) XXIV Senćanski festival pevanih pesama 7-11 maj 2019

Nova kultura vode (CULTSTREAM –

HUSRB/1602/32/0039)

Senta, Srbija, 10. maj 2019. – Ovogodišnja inaugurativna konferencija za medije XXIV Senćanskog festivala pevanih pesama koji će biti priređen u okviru projekta „CULTSTREAM or The New Culture of Water – CULTSTREAM, ili nova kultura vode” biće upriličena u petak, 10. maja 2019, sa početkom u 18.00 časova u Pozorišnoj sali Doma kulture (Senta, Glavni trg br. 2).

Segedinsko neprofitno Udruženje „Porta Novum” d.o.o. je u saradnji sa senćanskim Kulturno-obrazovnim centrom „Turzo Lajoš”, kao i sa lokalnom samoupravom opštine Kanjiža, u okviru prekograničnog IPA programa saradnje između Mađarske i Srbije započelo realizaciju zajedničkog stručnog projekta „Nova kultura vode” (CULTSTREAM – HUSRB / 1602/32/0039).

XXIV Senćanski festival pevanih pesama realizuje se u okviru projekta „Nova kultura vode” (CULTSTREAM – HUSRB / 1602/32/0039). Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš” pod pokroviteljstvom lokalne samouprave opštine Senta po 24 put priređuje Senćanski festival pevanih pesama u periodu od 7. do 11. maja, a njegov ovogodišnji počasni gost je pesnik Tamaš Kiš Celer, laureat Šinkove nagrade.

Vojvođanskoj mađarskoj zajednici su godišnjice od nacionalnog značaja takođe izuzetno važne, te je za nas veoma značajno i čast čineće to što našu manifestaciju održavamo u znaku Godine inozemne mađarske dece, spomen-godine Ferenca II Rakocija, kao i 90-godišnjice rođenja Imrea Borija, te 100-godišnjice smrti Endrea Adija i Geze Čata.

Prijavljeni nastupatelji treba da u petak, 10. maja, u takmičarskom programu izvedu tri pesme, a među njima i obaveznu pesmu Tamaša Kiš Celera pod nazivom „És táplálni”, dok za muzičku obradu preporučujemo pak pesme Tamaša K. Olaha „Lost in translation” i Tamaša T. Kiša „London”.

Članovi žirija su: pesnik Tamaš Kiš Celer (Srbobran), laureat Šinkove nagrade – ujedno i počasni gost festivala; vokalni solista i muzičar Balaž Radvanji (Budimpešta), član ansambla „Kaláka” – predsednik žirija; urednik Janoš Brener (Subotica); kompozitor i pesnik Erne Verebeš (Senta – Budimpešta), te pisac i pesnik Čaba Segi (Senta).

O programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Po principu „zajedničkog sistema upravljanja“ zemalja učesnica – Mađarske i Srbije, program finansira i podržava projekte saradnje organizacija iz Programske oblasti – okruga Čongrad (Csongrád) i Bač-Kiškun (Bács-Kiskun) u Mađarskoj i okruga Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji.

Program pomaže razvoj i stabilnost pograničnog regiona, unapređuje opšti kvalitet života u njemu, omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve zemlje, neguje zajednički identitet, kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona i doprinosi njegovoj ekološkoj održivosti i sigurnosti.

Za više informacija, molimo posetite veb-sajt programa: www.interreg-ipa-husrb.com

Kontakt:

CULTSTREAM or The New Culture of Water – CULTSTREAM, ili nova kultura vode

Rihard Huđik

Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš”

+381648473040

sluzba@tlkk.org

24400, Senta, Poštanska 18.

PRAVNA NAPOMENA:

Ovaj dokument je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ovog dokumenta je isključivo odgovornost Kulturno-obrazovnog centra „Turzo Lajoš” i ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.

CULTSTREAM – HUSRB / 1602/32/0039 Senćanska Umetnička kolonija 9. avgust 2018.

Segedinsko neprofitno Udruženje „Porta Novum” d.o.o. je u saradnji sa senćanskim Kulturno-obrazovnim centrom „Turzo Lajoš”, kao i sa lokalnom samoupravom opštine Kanjiža, u okviru prekograničnog IPA programa saradnje između Mađarske i Srbije započelo realizaciju zajedničkog stručnog projekta „Nova kultura vode” (CULTSTREAM – HUSRB / 1602/32/0039).

          Neposrednu prethodnicu projekta CULTSTREAM predstavljao je već realizovani  projekat CULTRAIL – „Kulturna putovanja po Segedinskoj i Subotičkoj regiji” (HUSRB / 1203/222/113), koji je postigao veliku stručnu aprobaciju. Cilj projekta CULTSTREAM pored prezervacije i daljeg razvića rezultata prethodnog projekta predstavlja augmentacija roborativne snage zavičaja i njegove privlačne snage, a posredstvom demonstriranja njenih postojećih vrednosti – ovoga puta prvenstveno onih prirodnih. U fokusu novog projekta nalazi se determinantna reka programskog područja – Tisa. Danas, u epohi globalnog zagrevanja, očuvanje rezervi pijaće vode, dezertifikacija plodnih površina i vremenski ekstremi postavljaju društvo našeg doba pred nove izazove, pa tako i one koji žive u ovoj regiji.

          Senćanska Umetnička kolonija biće realizovana u okviru zajedničkog stručnog projekta (CULTSTREAM – HUSRB / 1602/32/0039). Veliki akcenat stavljamo na novo interpretiranje hermeneutike kulturalnih polja koja gravitiraju oko ključnih reči „voda”, „Tisa”, „proticanje”. Reka Tisa oduvek je imala posebnu ulogu u životu umetničke kolonije, te se tako i ovoga puta nadamo u nastanak radikalno novih vizura. Tisa koja povezuje Segedin, Kanjižu i Sentu i kao konektivni rečni putni pravac ima istaknut značaj, te smo zbog toga mišljenja da pored vode kao glavne teme treba da pokušamo da dotaknemo, obradimo i protumačimo i sporednu temu označenu kongregativom „Putevi”.

     Umetnička kolonija se i sama nalazi u kontinualno nascedentnom stanju. Ona traži  svoju današnju formu, no za nju je ujedno važna i snažna tradicija umetničke kolonije. Upravo zbog toga bismo ove godine želeli da se priključimo jednom ranijem, tačnije pre 50 godina okončanom momentu. Petnaestoga juna 1968 bio je priređen hepening na Glavnom trgu. Na jednom velikom platnu zajednički su slikali Jožef Ač, Jožef Beneš, Valerija Guelmino, Pal Petrik, članovi Čurgoške omladinske umetničke kolonije (Mikloš Biro, Janoš Mađar, Tibor Petrik, Andraš Šiškovski, Šandor Terek, Ištvan Terek), dok su Oto Tolnai i Ištvan Domonkoš pak čitali svoja dela. Ogromno platno je datost, a pored njega i pitanje kako je i u kom je obliku u 2018. moguće i vredno njega popuniti uzajamno koegzistirajućim ili zajedničkim izražajnim sredstvima.

          Srdačno Vas pozivamo na ovogodišnju konferenciju za štampu koja će biti priređena u okviru projekta „CULTSTREAM or The New Culture of Water – CULTSTREAM ili Nova kultura vode”.

Mesto održavanja: Glavni trg (muzički paviljon) – Senta, Glavni trg br. 1

Datum održavanja: 9. avgust 2018.

Vreme održavanja: 17:30 časova

Umoljavamo Vas da nam potvrdu Vaše rešenosti o učešću telefonskim putem naznačite na brojeve +381611418907 ili +381648473040, odnosno na sledeće elektronske poštanske adrese: mandity.krisztina@gmail.com ili sluzba@tlkk.org.

U nadi Vašega odaziva na ovu invitaciju, a sa izrazima osobitog poštovanja,

Direktor Kulturno-obrazovnog centra „Turzo Lajoš”

Rihard Huđik

Ovaj događaj se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija. Za sadržaj manifestacije u celosti odgovara Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš”, i to se ni u kojim okolnostima ne može smatrati sadržajem koji odražava stav Evropske unije i/ili Upravljačkog tela ovog programa.

Obaveštavamo Vas da se na manifestaciji snimaju fotografije i/ili video snimci koji će biti javni.

Program

ФЕСТИВАЛ ЦВЕТАЊА ТИСЕ

2019

14.06.2019., петак:

18:30 часова: Улица вина и изложба рукотворине

19:00 часова: Отварање изложбе на отвореном – изложба ученика Гимназије за талентоване ученике „Бољаи”

19:15 часова: Сенћански дувачки оркестар

20:00 часова: Концерт „Inke and the trailer”

22:30 часова: Концерт „STAND BY – EX YU”

00:00 часова: Дј

15.06.2019., субота:

09:00 часова: Ретро риболов (Пријавити се: 063/1140759)

11:00 часова: „Тисин цвет” Регата – међународно кајакашко такмичење

17:00 часова: Улица вина и изложба рукотворине

21:45 часова: Регата са бакљама

Мала бина – Улица вина:

17:30 часова: „CULTSTREAM – Нова култура воде” – презентација пројекта

19:00 часова: Концерт „Жолт Дер – виолина”

20:30–00:30 часова: „CONTRABAYANDO” – акустични концерт у улици вина

Доње шеталиште:

20:30 часова: Етно ток – рукотворине, подучавање народног плеса

22:15 часова: Народна музика и плес до зоре

(Стручна подршка: Hagyományok háza hálózat Vajdaság, Завод за културу војвођанских Мађара)

Велика бина:

20:00 часова: Концерт Hercenšlus”

22:15 часова: Концерт „Gypo Cirkus

00:00 часова: Дј

16.06.2019., недеља:

18:00 часова: Улица вина и изложба рукотворине

18:00 часова: Подучавање народног плеса за децу

19:30 – 22:30 часова: Концерт „JAZZ&ROLL”

21:00 часова: „St. Longinus” – наступ са ватром

Организатор задржава право промене програма!

Ovaj događaj je realizovan uz finansijsku podršku Evropske unije posredstvom Interreg-IPA prekograničnog programa saradnje između Mađarske i Srbije. Odgovornost za sadržinu manifestacije u potpunosti preuzima Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš”, ae se ni pod kojim okolnostima ne može smatrati da sadržina reflektuje stav Evropske unije i / ili Upravne vlasti programa.

Obaveštavamo Vas da se tokom manifestacije snimaju fotografije i/ili video-snimci koji će biti javno dostupni.

Poziv

POZIV

Srdačno Vas pozivamo da uzmete učešće na senćanskom Festivalu Tisinog cveta koji se realizuje u okviru projekta „CULTSTREAM or The New Culture of Water – CULTSTREAM ili Nova kultura vode”.

Mesto održavanja: Kej Tisinog cveta, 24400 Senta

Vreme održavanja: 14 – 16. jun 2019.

Umoljavamo Vas da nam potvrdu svoje rešenosti o učešću dostavite na elektronsku poštansku adresu sluzba@tlkk.org najkasnije do 12. juna 2019.

Ujedno Vas obaveštavam da je ovom pismu priključen i plan festivalskog programa.

Za sva eventualno postojeća pitanja Vama i Vašim saradnicima stojim na raspolaganju posredstvom mobilnog telefona +381648473040.

S poštovanjem,

Direktor Kulturno-obrazovnog centra „Turzo Lajoš”

Rihard Huđik

Ovaj događaj je realizovan uz finansijsku podršku Evropske unije posredstvom Interreg-IPA prekograničnog programa saradnje između Mađarske i Srbije. Odgovornost za sadržinu manifestacije u potpunosti preuzima Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš”, te se ni pod kojim okolnostima ne može smatrati da sadržina reflektuje stav Evropske unije i / ili Upravne vlasti programa.

Obaveštavamo Vas da se tokom manifestacije snimaju fotografije i/ili video-snimci koji će biti javno dostupni.

Nova kultura vode (CULTSTREAM – HUSRB/1602/32/0039) XVI Književnog festivala Zetna – 24–26. oktobar 2019.

Nova kultura vode” (CULTSTREAM – HUSRB / 1602/32/0039)

Senta, Srbija, 8. novembar 2018. – Ovogodišnja konferencija za štampu XV Književnog festivala Zetna koji će biti realizovan u okviru projekta projekta „CULTSTREAM or The New Culture of Water – CULTSTREAM ili Nova kultura vode”, biće priređena u četvrtak, 8. novembra 2018. godine, u 18.00 časova u auli Zavoda za mađarsku kulturu Vojvodine.

Segedinsko neprofitno Udruženje „Porta Novum” d.o.o. je u saradnji sa senćanskim Kulturno-obrazovnim centrom „Turzo Lajoš”, kao i sa lokalnom samoupravom opštine Kanjiža, u okviru prekograničnog IPA programa saradnje između Mađarske i Srbije započelo realizaciju zajedničkog stručnog projekta „Nova kultura vode” (CULTSTREAM – HUSRB / 1602/32/0039).

Neposrednu prethodnicu projekta CULTSTREAM predstavljao je već realizovani projekat CULTRAIL – „Kulturna putovanja po Segedinskoj i Subotičkoj regiji” (HUSRB / 1203/222/113), koji je postigao veliku stručnu aprobaciju. Cilj projekta CULTSTREAM pored prezervacije i daljeg razvića rezultata prethodnog projekta predstavlja augmentacija roborativne snage zavičaja i njegove privlačne snage, a posredstvom demonstriranja njenih postojećih vrednosti – ovoga puta prvenstveno onih prirodnih. U fokusu novog projekta nalazi se determinantna reka programskog područja – Tisa. Danas, u epohi globalnog zagrevanja, očuvanje rezervi pijaće vode, dezertifikacija plodnih površina i vremenski ekstremi postavljaju društvo našeg doba pred nove izazove, pa tako i one koji žive u ovoj regiji.

Petnaesti Književni festival zEtna realizuje se u okviru zajedničkog stručnog projekta „CULTSTREAM- HUSRB / 1602/32/0039)”. On povlači paralele između atola i u donjem sektoru Tise danas već utonulih, muljem prekrivenih peščanih sprudova. Topos je Tuvalu, jedna od najmanjih država sveta, koja opstoji na devet ostrvaca, od kojih su pet atoli, a za očekivati je da će ga pod uticajem efekta staklene bašte u narednim decenijama potpuno prekriti voda. Tema daje mogućnost za promišljanja i razmenu mišljenja o promeni, prolaznim, infinitezimalnim vrednostima i strategijama za budućnost. Tokom jubilarne, petnaeste festivalske manifestacije, biće pokrenuta tri četvororučja uz učešće mađarskih i srpskih autora, a sa namerom formiranja poetskog ostrvskog arhipelaga, dve izložbe, tuce razgovora i muzički programi.

Drugog novembra ove godine u svoju drugu deceniju stupajući književni internet-magazin zEtna redovito organizuje svoj festival počev od 2004. godine. Od početka druge decenije ovog veka to čini u saradnji sa Zavodom za mađarsku kulturu Vojvodine i Kulturno-obrazovnim centrom „Turzo Lajoš”.

###

O programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Po principu „zajedničkog sistema upravljanja“ zemalja učesnica – Mađarske i Srbije, program finansira i podržava projekte saradnje organizacija iz Programske oblasti – okruga Čongrad (Csongrád) i Bač-Kiškun (Bács-Kiskun) u Mađarskoj i okruga Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji. Program pomaže razvoj i stabilnost pograničnog regiona, unapređuje opšti kvalitet života u njemu, omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve zemlje, neguje zajednički identitet, kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona i doprinosi njegovoj ekološkoj održivosti i sigurnosti.

Za više informacija, molimo posetite veb-sajt programa: www.interreg-ipa-husrb.com.

Kontakt:

CULTSTREAM or The New Culture of Water – CULTSTREAM ili Nova kultura vode

Rihard Huđik

Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš”

+381648473040

sluzba@tlkk.org

24400 Senta, Poštanska ulica br. 18.

U nadi Vašega odaziva na ovu invitaciju, a sa izrazima osobitog poštovanja,

Direktor Kulturno-obrazovnog centra „Turzo Lajoš”

Rihard Huđik

Ovaj događaj se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska – Srbija. Za sadržaj manifestacije u celosti odgovara Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš”, i to se ni u kojim okolnostima ne može smatrati sadržajem koji odražava stav Evropske unije i/ili Upravljačkog tela ovog programa.

Obaveštavamo Vas da se na manifestaciji snimaju fotografije i/ili video snimci koji će biti javni.

Press release

Press release

https://www.magyarszo.rs/hu/3752/kultura_irodalom/187745/Zentai-happening-19682018.htm

https://www.vajma.info/cikk/kultura/12718/Zentai-Muvesztelep-Kozeppontban-a-Tisza–a-viz-utja–a-viz-kulturaja.html

http://www.interreg-ipa-husrb.com/hu/hirek/kozlemenyek/zentai-muvesztelep-a-cultstream-projekt-szervezeseben/

http://www.vmmi.org/index.php?ShowObject=kronologiak&id=1200

https://www.magyarszo.rs/hu/3791/mellekletek_uveggolyo/190234/Er%C5%91t-k%C3%B6lcs%C3%B6nz%C5%91.htm

https://www.magyarszo.rs/hu/3764/mellekletek_uveggolyo/188573/A-k%C3%B6z%C3%B6s-alkot%C3%A1s-%C3%B6r%C3%B6me.htm

https://www.magyarszo.rs/hu/3753/kultura/187846/Zentai-happening-%E2%80%93-%C3%BAjrat%C3%B6ltve.htm

https://www.magyarszo.rs/hu/3753/kultura_kiallitas/187813/M%C5%B1v%C3%A9szeti-happening.htm

https://www.magyarszo.rs/hu/3752/kultura_kiallitas/187754/Er%C5%91t-K%C3%B6lcs%C3%B6nz%C5%91k.htm

https://www.magyarszo.rs/hu/3747/kultura_kepzomuveszet/187446/Alkot%C3%B3i-utak-tal%C3%A1lkoz%C3%A1sa.htm

https://www.magyarszo.rs/hu/3744/kultura/187238/Arcukat-adj%C3%A1k-a-m%C5%B1eml%C3%A9kv%C3%A9delemhez.htm

https://www.magyarszo.rs/hu/3718/vajdasag_zenta/185584/A-v%C3%ADz-%C3%BAj-kult%C3%BAr%C3%A1ja.htm

2018 08 07 – Hugyik Richard 3 Bejelentő A víz új kulturája

HAPPENING Reggeli műsor