CULTSTREAM – HUSRB / 1602/32/0039 Festival Cvetanja Tise 14-16 jun 2019

Nova kultura vode (CULTSTREAM –

HUSRB/1602/32/0039)

Senta, Srbija, 15. jun 2019. – Ovogodišnja inaugurativna konferencija za medije senćanskog Festivala Tisinog cveta koji će biti priređen u okviru projekta „CULTSTREAM or The New Culture of Water – CULTSTREAM, ili nova kultura vode” biće upriličena u subotu, 15. juna 2019, sa početkom u 17.30 časova na Maloj sceni Vinske ulice festivala (Senta, Ulica Stevana Sremca br. 9).

Segedinsko neprofitno Udruženje „Porta Novum” d.o.o. je u saradnji sa senćanskim Kulturno-obrazovnim centrom „Turzo Lajoš”, kao i sa lokalnom samoupravom opštine Kanjiža, u okviru prekograničnog IPA programa saradnje između Mađarske i Srbije započelo realizaciju zajedničkog stručnog projekta „Nova kultura vode” (CULTSTREAM – HUSRB / 1602/32/0039).

Senćanski Festival Tisinog cveta realizuje se u okviru zajedničkog stručnog projekta „Nova kultura vode” (CULTSTREAM – HUSRB / 1602/32/0039). Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš” pod pokroviteljstvom lokalne samouprave opštine Senta organizuje Festival Tisinog cveta u periodu od 14. do 16. juna.

Festival je priređen zarad skretanja pažnje na Tisu i njen živi svet, a sa posebnim naglaskom na svetski jedinstveni prirodni fenomen – cvetanje Tise. Trodnevni festival na radost više hiljada ljudi invocira na drvoredom kestenova ukrašenoj obali Tise raznovrsnu muzičku ponudu, koloritni kulturni program i gastronomske doživljaje.

O programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Po principu „zajedničkog sistema upravljanja“ zemalja učesnica – Mađarske i Srbije, program finansira i podržava projekte saradnje organizacija iz Programske oblasti – okruga Čongrad (Csongrád) i Bač-Kiškun (Bács-Kiskun) u Mađarskoj i okruga Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji.

Program pomaže razvoj i stabilnost pograničnog regiona, unapređuje opšti kvalitet života u njemu, omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve zemlje, neguje zajednički identitet, kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona i doprinosi njegovoj ekološkoj održivosti i sigurnosti.

Za više informacija, molimo Vas da posetite veb-sajt programa: www.interreg-ipa-husrb.com

Kontakt:

CULTSTREAM or The New Culture of Water – CULTSTREAM, ili nova kultura vode

Rihard Huđik

Kulturno-obrazovni centar „Turzo Lajoš”

+381648473040

sluzba@tlkk.org

24400, Senta, Poštanska 18.

PRAVNA NAPOMENA:

Ovaj dokument je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ovog dokumenta je isključiva odgovornost Kulturno-obrazovnog centra „Turzo Lajoš” i ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela.